Skålene

Jeg drejer mest i vådt træ, d.v.s. friskfældet træ, eller træ der efter fældningen er opbevaret på en måde, så det ikke er tørret ud.

Man kan næsten ikke undgå revner når store massive klodser tørres. Det skyldes, at forskellige områder svinder uens ved optørring.


Når man så i stedet drejer en skål, og godstykkelsen er nogenlunde ens over det hele, går spændingerne af træet ved at skålen "slår sig", altså ændre form i forhold til det oprindelige runddrejede.Ved længere tids opbevaring af klodserne kan der p.g.a. aktivitet af forskellige svampe opstå spændende mønstre og farvespil i træet.